Contact met Poldervokaal


Poldervokaal bestaat niet meer.
Maria gaat met de grootste groep zangers verder onder de naam Bamestra's Collectief.
Voor meer informatie, boekingen, sponsoring, enz. kunt u contact opnemen met:
Hans van Niekerk
tel. 0229 - 24 31 92
e-mail:
info@bamestrascollectief.nl
Via hem zijn ook onze CD's te bestellen.
Bankrelatie: Postbank 9268611, t.n.v. Bamestra's collectief, Hoorn.

Voor op- en aanmerkingen over deze site, e-mail de webmaster.